Język:
Działalność naukowa
» Prace statutowe - 2016
» Prace statutowe - 2015
» Prace statutowe - 2014
» Prace statutowe - 2013
» Prace statutowe - 2012
» Prace statutowe - 2011
» Prace statutowe - 2010
» Prace statutowe - 2009
» Prace statutowe - 2008
» Prace statutowe - 2007
» Prace statutowe - 2006
» Prace statutowe - 2005
» Prace statutowe - 2004
» Prace statutowe - 2003
» Prace statutowe - 2002
» Prace statutowe - 1998
» Prace statutowe - 2006
» Prace statutowe - 2005
 
» Seminaria naukowe
Tematyka prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych IŁ

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych jest jednym z najważniejszych obszarów działalności Instytutu Łączności. Obszary tematyczne badań naukowych:

 • Sieci inteligencji otoczenia - zintegrowane systemy telekomunikacyjne. Prace dotyczą m.in. systemów radiowych trzeciej i następnych generacji; badań nad wykorzystaniem systemu Galileo oraz konwergentnych szerokopasmowych sieci optycznych i bezprzewodowych.
 • Optoelektronika i fotonika na potrzeby ultraszybkiej telekomunikacji: aspekty funkcjonalne, rozwojowe i wdrożeniowe. Prace dotyczą m.in. nowych podzespołów optycznych dla sieci telekomunikacyjnych, dyspersji polaryzacyjnej (PMD), zastosowania włókien polimerowych (POF) w budynkach inteligentnych oraz problemów jakości usług (QoS) i niezawodności sieci optycznych.
 • Badania nad systemami łączności przeznaczonymi dla administracji państwowej. Prace dotyczą m.in. zagadnień związanych z zastosowaniem szerokopasmowego standardu radiokomunikacji ruchomej dla potrzeb publicznych służb bezpieczeństwa i ratownictwa.
 • Inżynieria oprogramowania, wiedzy i wspomagania decyzji. Prace dotyczą m.in.: zagadnień związanych ze wspomaganiem decyzji w telekomunikacji przede wszystkim dotyczących wysokości opłat taryfikacyjnych i stawek rozliczeniowych; technik informacyjnych dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą; zagadnień dotyczących zdalnej edukacji oraz zagadnień oceny i monitorowania rozwoju w Polsce społeczeństwa informacyjnego w kontekście procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej.
 • Infrastruktura telekomunikacyjna: aspekty organizacyjne, funkcjonalne i rozwojowe. Prace dotyczą m.in.: wykorzystania widma radiowego; szybkiej transmisji danych w paśmie krótkofalowym; prognozowania łączności radiowej w zakresach częstotliwości 20,60 GHz w cyfrowych systemach dostępowych; charakterystyk promieniowania anten inteligentnych w systemach komórkowych trzeciej i czwartej generacji; zagadnień telewizji cyfrowej.
 • Rynek telekomunikacyjny; teleinformatyczny i pocztowy; usługi łączności elektronicznej i usługi pocztowe; aspekty regulacyjne, ekonomiczne, rynkowe, społeczne i rozwojowe. Prace dotyczą: badań nad rozwojem rynku telekomunikacyjnego oraz rozwojem informatyzacji sektora administracji publicznej jak również wybranych zagadnień regulacji konkurencji na rynku komunikacji elektronicznej.

Prace o charakterze wyprzedzającym są finansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (dawniej przez Komitet Badań Naukowych). Inne badania są wykonywane na zlecenia różnych instytucji i ze środków własnych Instytutu. Do stałych kontrahentów należą operatorzy telekomunikacyjni oraz firmy branży telekomunikacyjnej. Prowadzone są prace dla Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz innych zleceniodawców, działających na rynku telekomunikacyjnym.

Efektywne prowadzenie prac badawczych zapewnia doświadczona kadra pracowników naukowych Instytutu (z których wielu ma stopnie i tytuły naukowe) oraz młodzi pracownicy, dla których otwarte są ścieżki awansu naukowego. Ponadto Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą oraz bardzo dobrymi warunkami lokalowymi.

Istotnym efektem wykonywanych prac są publikacje. W ciągu roku powstaje w Instytucie około 200 publikacji w postaci artykułów w czasopismach i referatów w materiałach konferencyjnych, w tym wiele publikowanych za granicą oraz w renomowanych czasopismach. Opracowywane są też monografie i publikacje książkowe. Dwa czasopisma wydawane przez Instytut (Journal of Telecommunications and Information Technology oraz Telekomunikacja i Techniki Informacyjne) ułatwiają jego pracownikom publikowanie prac. Instytut rozpoczął również wydawanie książek.

Efektem badań naukowych są także doktoraty, a uprawnienia Rady Naukowej do ich przeprowadzania zachęcają do podejmowania prac doktorskich.

Ważnym obszarem działalności Instytutu, będącego jednostką badawczo-rozwojową, są wdrożenia, które stanowią często naturalną kontynuację pracy badawczej, przynosząc Instytutowi istotne dochody. Wdrożenia mają zazwyczaj rozbudowaną część informatyczną, której opracowanie umożliwiają posiadane przez Instytut zaawansowane narzędzia i kadra o odpowiednich kwalifikacjach.

Tematyka prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych jest związana z zakresem działalności zakładów, które specjalizują się w określonych dziedzinach.

 1. Zakład Systemów Radiowych (Z-1)
 2. Zakład Sieci (Z-2)
 3. Zakład Systemów Zasilania (Z-5)
 4. Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)
 5. Zakład Radiokomunikacji Morskiej (Z-8) (w Gdańsku)
 6. Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z-10)
 7. Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11)
 8. Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych (Z-12)
 9. Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14)
 10. Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) (we Wrocławiu)
PraceStat2007.pdf Wykaz zadań działalności statutowej wykonanych w 2007 roku
PraceStat2006.pdf Wykaz zadań działalności statutowej wykonanych w 2006 roku
PraceStat2005.pdf Wykaz zadań działalności statutowej wykonanych w 2005 roku
RSS kontakt »