Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
 
Język:
 
edukacja
badania urządzeń
kalibracja
wypożyczanie przyrządów
raporty
Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych dla regionu

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Aktualności
 
Instytut Łączności jest placówką naukowo-badawczą, działającą w dziedzinie telekomunikacji. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych.
Rada Naukowa Instytutu Łączności ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych.
 
16.06.2010 r. o godz. 10.30 referat pt.: Wirtualizacja sieci dla Internetu Przyszłości wygłosi: dr inż. Jarosław Śliwiński.
16.06.2010 r. o godz. 12.00 referat pt.: System IP QoS - implementacja w sieci laboratoryjnej wygłoszą: dr inż. Jarosław Śliwiński, mgr inż. Henryk Gut.
8.03.2010 r. Instytut Łączności podpisał Memorandum of Understanding z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym (ITU) w sprawie ustanowienia jednostki wiodącej we wdrażaniu programu szkoleniowego Technology Awareness w ramach europejskiego projektu sieci centrów doskonałości.
23.02.2010 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrzego wydała dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, potwierdzające pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą TAJNE.
28.01.2010 r. został opublikowany plan seminariów naukowych w Instytucie Łączności.
W dniu 23.10.2009 r. w siedzibie głównej Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 75 rocznicy badań dla rozwoju telekomunikacji w PIT/IŁ.
Najnowszy numer kwartalnika Telekomunikacja i Techniki Informacyjne został poświęcony 75. leciu Instytutu Łączności. Czasopismo zawiera artykuły dotyczące historii i planów na przyszłość naszego Instytutu.
W dniu 1.10.2009 r. rozpoczęła się realizacja Projektu (numer WND-POIG.01.03.01-14-076/09), który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.
Instytut Łączności uruchomił publicznie dostępny serwer NTP (ntp.itl.waw.pl, IP: 193.110.137.171), umożliwiający precyzyjną synchronizację czasu urządzeń elektronicznych (wzorzec klasy STRATUM-1). Sygnał czasu dla tego serwera zapewniają dwa wzorce atomowe utrzymywane przez Centralną Izbę Pomiarów Telekomunikacyjnych. Wyniki porównań wzorców IŁ oraz wzorców innych polskich laboratoriów są podstawą do opracowywania Polskiej Atomowej Skali Czasu - TA(PL).
Ostatnio odbyły się:
W dniach 4-7.09.2009 r. w Faculty of Economics of the University of Coimbra, Portugalia odbyła się 8th International Conference on Decision Support for Telecommunications and Information Society (DSTIS).
Dr hab. Zbigniew Jaroszewicz, pracownik Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych w Instytucie Łączności, otrzymał decyzją Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk fizycznych. Badania naukowe prof. Zbigniewa Jaroszewicza dotyczą optyki dyfrakcyjnej. Jego uznany dorobek publikacyjny (ponad 200 publikacji) jest szeroko cytowany w uznanych wydawnictwach naukowych w świecie.
RSS kontakt »