Język:
Oferta
Oferta

Bardzo dobra znajomość zagadnień z branży telekomunikacyjnej pozwala naszym specjalistom wspomagać decyzje inwestycyjne i wspierać wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w wielu sektorach gospodarki.

Oferta usług Instytutu Łączności przeznaczona dla operatorów telekomunikacyjnych, radia, telewizji i poczty
Oferta usług Instytutu Łączności przeznaczona dla producentów i sprzedawców sprzętu telekomunikacyjnego i elektronicznego
Oferta usług Instytutu Łączności przeznaczona dla firm oferujących utrzymanie i rozbudowy sieci, integrujących technologie
Oferta usług Instytutu Łączności przeznaczona dla administracji centralnej, samorządów, szkół i jednostek podległych organom administracji państwowej

W sprawie oferty niezwiązanej z wyżej wymienionymi sektorami uprzejmie prosimy kontaktować się przez adres poczty elektronicznej: info@itl.waw.pl.

RSS kontakt »