Język:
Wzorcowanie/kalibracja
Wzorcowanie/kalibracja przyrządów pomiarowych Kalibracja (wzorcowanie) przyrządu

Wzorcowaniem/kalibracją przyrządów różnych typów i różnych producentów zajmuje się Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej, działające w Warszawie i Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC we Wrocławiu.

  • odniesienie wartości mierzonych wielkości do wzorców jednostek miar utrzymywanych w Głównym Urzędzie oraz innych narodowych instytucjach metrologicznych (np. PTB, NPL i NIST);
  • świadectwa ze wszystkimi wynikami wzorcowania, łącznie z niepewnością wzorcowania;
  • rzetelność wzorcowań (wzorcowania prowadzone są już od 1964 r.);
  • krótkie terminy wykonania.

Kalibracja przyrządów pomiarowych Możliwości pomiarowe stanowisk kontrolnych

Laboratorium w Warszawie (nr certyfikatu AP015):

zakres_akredytacji.pdf Zakres akredytacji

Laboratorium we Wrocławiu (nr certyfikatu AP016):

LaboratoriumEMC.pdf Zakres akredytacji
RSS kontakt »