Język:
Raporty

» Raporty bezpłatne

» Raporty płatne:

Raport Specyficzne aspekty funkcjonowania rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej

W raporcie przedstawiono czynniki wpływające na kształt obecnej i przyszłej polityki regulacyjnej w Unii Europejskiej, odnoszącej się do komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza do procesu urynkowienia telekomunikacji publicznej. Omówiono wzajemne związki między regulacją konkurencji na rynku usług komunikacji elektronicznej a polityką wspierania oraz ochrony bodźców proinwestycyjnych i proinnowacyjnych. Zaprezentowano oceny i postulaty regulacyjne, zgłaszane w ramach konsultacji publicznych, orga-nizowanych przez Komisję Europejską, przez różne grupy przedsiębiorstw obecnych na rynku komunikacji elektronicznej, przy czym szczególną uwagę zwrócono na opinie operatorów zasiedziałych i alternatywnych. Opisano dwie koncepcje przyszłej regulacji sektorowej: koncepcję Komisji Europejskiej oraz koncepcję Parlamentu Europejskiego.

Spis treści      Spis rysunków i tabel

Cena: 4000,00 zł + 22% VAT (słownie: cztery tysiące złotych + 22% VAT)
RSS kontakt »