Język:
Raporty

» Raporty bezpłatne

» Raporty płatne:

Raport Problemy rozwoju telematyki transportu

W raporcie przedstawiono możliwości teleinformatycznego wspierania działalności związanej z transportem, ze szczególnym zaakcentowaniem zagadnień wymiany informacji między elementami struktury transportowej, ich użytkownikami i otoczeniem, prowadzącej do powstania systemów telematycznych. W związku z tym, że rozwój i formowanie się systemów telematycznych oraz opartych na nich usług na potrzeby transportu i magazynowania obejmuje różnorodne aspekty specjalistyczne i interdyscyplinarne, odnoszące się do zagadnień technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, formalno-prawnych, a także socjalnych oraz związków między nimi, w raporcie dokonano przeglądu tych sfer oddziaływania. Przede wszystkim przeanalizowano czynniki wpływające na rozwój systemów telematycznych i - szerzej - systemów inteligentnego transportu, wiążące się z działalnością badawczą, edukacyjną, prawną, organizacyjną i standaryzacyjną, a także komercyjną. Ponadto opisano obecny stan rozwoju telematyki w Polsce oraz najpilniejsze potrzeby dotyczące krajowych prac rozwojowych. Raport uzupełniono obszernym wykazem źródeł przedmiotowej informacji i danych kontaktowych.

Spis treści      Spis rysunków      Spis tabel

Cena: 2000,00 zł + 22% VAT (słownie: dwa tysiące złotych + 22% VAT)
RSS kontakt »