Język:
Raporty

» Raporty bezpłatne

» Raporty płatne:

Raport Rozwój rynku usług pocztowych w krajach Wspólnoty

W raporcie przedstawiono zmiany rozwoju rynku usług pocztowych Wspólnoty w aspekcie:

  1. dostępności terytorialnej do powszechnej usługi pocztowej z uwzględnieniem: liczby placówek pocztowych ogółem, nadawczych skrzynek pocztowych oraz pochodnych wskaźników, mierzonych obszarem i liczbą ludności przypadających na 1 placówkę lub skrzynkę pocztową;
  2. opłat za wybrane powszechne usługi pocztowe m.in. za: krajowe przesyłki listowe z najniższego przedziału wagowego w kategorii ekonomicznej i krajowe paczki pocztowe kategorii ekonomicznej o masie 5 kg, a także zmiany przystępności ekonomicznej do tych usług w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz do PKB per capita;
  3. wartości parametrów charakteryzujących rozwój rynku usług pocztowych UE, takich jak m.in.: szacunkowe przychody z działalności operatorów pocztowych, przychody z poszczególnych segmentów usług, zatrudnienie, postaż (liczba przesyłek listowych przypadająca na 1 mieszkańca). Ponadto, zasygnalizowano dotychczasowe skutki stosowania postanowień dyrektywy pocztowej oraz stopień konkurencyjności w głównych segmentach rynku pocztowego Wspólnoty.
Raport został wykonany w oparciu o dane statystyczne Światowego Związku Pocztowego (UPU), cenniki publicznych operatorów pocztowych w krajach Wspólnoty oraz dane z bazy wskaźników WRSI, opracowanej w Instytucie Łączności. Zakres czasowy, to lata 2001 - 2008, w zależności od analizowanego obszaru.

Spis treści       Spis rysunków       Spis tabel

Cena: 2500,00 zł + 22% VAT (słownie: dwa tysiące pięćset złotych + 22% VAT)

» Raporty z lat ubiegłych (bezpłatne)

RSS kontakt »