Język:
Raporty

» Raporty bezpłatne

» Raporty płatne:

Raport Firmowi użytkownicy internetu w Polsce

W raporcie opublikowano wyniki badań przeprowadzonych w grupie instytucjonalnych użytkowników internetu w 2008 r. Badaniami objęto 1664 firmy różniące się wielkością, działalnością, statusem prawnym, kondycją finansową i lokalizacją. Podobne badania, w podobnych warunkach, przeprowadzono w 2005 r., dlatego porównanie ich może, z dużym prawdopodobieństwem, świadczyć o zmianach w korzystaniu przez firmy z nowych technik komunikacyjnych.

Spis treści       Spis rysunków

Cena: 3500,00 zł + 22% VAT (słownie: trzy tysiące pięćset złotych + 22% VAT)

» Raporty z lat ubiegłych (bezpłatne)

RSS kontakt »