Język:
Raporty

» Raporty bezpłatne

» Raporty płatne:

Raport Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Stan, zagrożenia i perspektywy

W raporcie omówiono - na podstawie wskaźników podawanych przez światowe organizacje - stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, określono czynniki hamujące ten rozwój oraz opisano główne trendy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w najbliższych latach. Porównanie Polski z innymi krajami Unii Europejskiej doprowadziło do bardzo pesymistycznych wniosków. Stwierdzono, że niski poziom nakładów ze strony państwa na strategiczne obszary, mające wpływ na dynamikę rozwoju społeczeństwa informacyjnego (jak m.in. badania i rozwój (B+R), internet, zakup oraz wdrożenie najnowszych technik w administracji publicznej), zwiększa dystans naszego kraju nie tylko do krajów "starej", ale i "nowej" Unii Europejskiej. Można to zauważyć w prezentowanych przez światowe organizacje ekonomiczne oraz statystyczne zestawieniach wskaźnikowych, gdzie jest Polska wyprzedzana nawet przez Rumunię i Bułgarię. Sytuację może zmienić realizacja planów zawartych w dokumencie "Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013".

Spis treści       Spis rysunków

Cena: 1000,00 zł + 22% VAT (słownie: jeden tysiąc złotych + 22% VAT)
RSS kontakt »