Język:
Raporty

» Raporty bezpłatne

» Raporty płatne:

Raport Firmowi użytkownicy Internetu w województwie lubelskim

W raporcie opublikowano wyniki badań przeprowadzonych w grupie instytucjonalnych użytkowników internetu w 2008 r. na terenie województwa lubelskiego. Badaniami objęto firmy różniące się wielkością, działalnością, statusem prawnym, kondycją finansową i lokalizacją. Tematyka badań dotyczyła:

  • sposobów korzystania z komputerów w firmach, dostępu zatrudnionych do firmowych komputerów oraz wpływu komputeryzacji na funkcjonowanie firm;
  • sposobów korzystania z internetu w firmach, dostępu zatrudnionych do Internetu, wpływu wprowadzenia internetu do firm na ich funkcjonowanie, firmowych stron internetowych oraz indywidualnego dostępu zatrudnionych do poczty internetowej;
  • korzystania w firmach z telefonii komórkowej i sposobów komunikacji z klientami.

Spis treści      Spis rysunków      Spis tabel

Cena: 3000,00 zł + 22% VAT (słownie: trzy tysiące złotych + 22% VAT)
RSS kontakt »