Język:
Raporty

» Raporty bezpłatne

» Raporty płatne:

Raport Rozwój infrastruktury i rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce

W raporcie przedstawiono analizę przewidywanych kierunków rozwoju usług i infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Wyjściem do analizy jest ocena obecnego stanu rozwoju rynku telekomunikacyjnego, określenie kierunków rozwoju w świetle zmieniających się wymagań użytkowników usług telekomunikacyjnych i ich obserwowanych zachowań wobec rosnącej konkurencji pomiędzy dostawcami tych usług.

Rosnące oczekiwania użytkowników, szczególnie wobec nowych usług świadczonych w nowoczesnych cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych takich jak dostęp do Internetu, telefonia internetowa i usługi multimedialne, w tym telewizja cyfrowa, powodują, że obecna infrastruktura telekomunikacyjna, w znacznej części wykorzystująca rozwiązania i technologie tradycyjnej stacjonarnej sieci telefonicznej staje się niewystarczająca.

Raport opiera się na wynikach prowadzonych przez szereg lat badań wykonywanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury (MI) w ramach programów wieloletnich (2004-2008). Raport zawiera aktualne informacje o rynku telefonii stacjonarnej, telefonii mobilnej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu. Opis zmian wpisano w kontekst rozwoju omawianych segmentów rynku telekomunikacyjnego od roku 2000 lub wcześniej. Pokazano też przewidywane tendencje rozwoju poszczególnych segmentów rynku w następnych latach, po roku 2008.

Spis treści      Spis rysunków      Spis tabel

Cena: 6000,00 zł + 22% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych + 22% VAT)
RSS kontakt »