Język:
Raporty

» Raporty bezpłatne

» Raporty płatne:

Raport Rola i stan rozwoju e-usług w Polsce

Niniejszy raport jest kolejnym raportem opracowanym w 2009 r., dotyczącym bieżącego stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce (pierwszy raport: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Stan, zagrożenia i perspektywy). Raport obejmuje trzy obszary badawcze: obywatel - opisuje poziom jego przygotowania jako potencjalnego e-usługobiorcy; rynek - opisuje najbardziej popularne gałęzie gospodarki w których oferowane są e-usługi; administracja publiczna - jako pomost łączący obywatela/przedsiębiorcę z państwem. Administrację publiczną potraktowano w sposób szczególny i postanowiono ją wyróżnić, ponieważ ten sektor powinien być wzorcowy pod kątem zaawansowania technologicznego i poziomu użyteczności technik ICT dla społeczeństwa (przede wszystkim w sytuacjach bezpośredniego lub elektronicznego kontaktu obywatela/przedsiębiorcy z urzędem, jakości przekazywanych informacji oraz dostępności e-usług).

Spis treści       Spis rysunków       Spis tabel

Cena: 5000,00 zł + 22% VAT (słownie: pięć tysięcy złotych + 22% VAT)
RSS kontakt »