Język:
Raporty

» Raporty bezpłatne

» Raporty płatne:

Raport Rozwój rynku usług pocztowych w Polsce

W raporcie opisano rozwój polskiego rynku pocztowego w okresie od 2001 r. do 2008 r. (w przypadku opłat za usługi pocztowe analiza obejmuje okres do 2009 r.). Systematyczne monitorowanie rozwoju różnych obszarów rynku usług pocztowych będzie miało istotne znaczenie w aspekcie przygotowania tego rynku do funkcjonowania w warunkach pełnego otwarcia na konkurencję.

Celem tego raportu było zapewnienie dostępu do aktualnych informacji na temat polskiego rynku pocztowego wszystkim zainteresowanym uczestnikom rynku pocztowego: organom władzy ustawodawczej, organom administracji publicznej i samorządowej, operatorom świadczącym usługi pocztowe, konsumentom usług pocztowych, organizacjom konsumenckim, a także instytucjom pozarządowym i edukacyjnym.

W raporcie przedstawiono zmiany rozwoju rynku usług pocztowych w Polsce w świetle dostępności terytorialnej do powszechnych usług pocztowych, opłat za wybrane powszechne usługi pocztowe, zmian parametrów rynkowych, takich jak: wartość i wolumen rynku oraz zatrudnienie z uwzględnieniem rozwoju sektora operatorów alternatywnych. W raporcie przedstawiono również aspekty prawne dotyczące dostępności terytorialnej w Polsce oraz analizę dostępności do sieci placówek p.p.u.p. "Poczta Polska" w świetle zmian ich liczby i struktury organizacyjnej, obszaru i liczby mieszkańców obsługiwanych przez jedną placówkę.

Spis treści       Spis rysunków       Spis tabel

Cena: 8000,00 zł + 22% VAT (słownie: osiem tysięcy złotych + 22% VAT)
RSS kontakt »