Język:
Raporty

» Raporty bezpłatne

» Raporty płatne:

Raport Firmowi użytkownicy Internetu na "ścianie wschodniej". Raport z badań przeprowadzonych w 2008 r.

W 2008 roku Instytut Łączności przeprowadził ogólnopolską ankietyzację firmowych użytkowników Internetu. Było to już czwarte badanie dotyczące zagadnień społeczeństwa informacyjnego. Jego celem było poznanie, w jakim stopniu polskie firmy, mające dostęp do Internetu, korzystają z nowych technologii. Sondaż przeprowadzono drogą internetową.

W województwach wchodzących w skład "ściany wschodniej" (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) zrealizowano 226 ankiet. Niniejszy raport prezentuje wyniki tego badania. W badaniach uczestniczyły firmy o różnych charakterystykach, odnoszących się do:

  • wielkości firmy,
  • podstawowej dziedzina działalności firmy,
  • statusu prawnego firmy,
  • kondycji finansowej firmy,
  • lokalizacji firmy (województwo i status miejscowości działania).

Atrybuty te nie tylko różnią (lub upodobniają) firmy, ale też niejednokrotnie w znaczący sposób związane są tym, w jaki sposób korzystają one z nowych technologii.

Spis treści       Spis rysunków       Spis tabel

Cena: 7000,00 zł + 22% VAT (słownie: siedem tysięcy złotych + 22% VAT)
RSS kontakt »