Język:
Raporty

» Raporty bezpłatne

» Raporty płatne:

Raport Analiza cen oraz przystępności ekonomicznej wybranych powszechnych usług pocztowych w krajach UE latach 2003-2009

Raport zawiera aktualne informacje z zakresu problematyki pocztowej, którymi mogą być zainteresowani uczestnicy rynku pocztowego: organa władzy ustawodawczej, organa administracji publicznej (pełniące funkcje wykonawcze i regulacyjne) oraz administracji samorządowej, operatorzy świadczącym usługi pocztowe, konsumenci usług pocztowych (zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni), organizacje konsumenckie, a także instytucje pozarządowe i edukacyjne.

W niniejszym raporcie przedstawiono analizę zmian opłat za wybrane powszechne usługi pocztowe oraz ich ekonomicznej przystępności w latach 2003 2009. Przedstawiono również aspekty prawne i regulacyjne dotyczące polityki kształtowania opłat za powszechne usługi pocztowe w krajach członkowskich UE, opłat pobieranych przez publicznych operatorów pocztowych za wybrane powszechne usługi pocztowe, zmiany przystępności ekonomicznej wybranych usług powszechnych.

Spis treści       Spis rysunków       Spis tabel

Cena: 5000,00 zł + 22% VAT (słownie: pięć tysięcy złotych + 22% VAT)

RSS kontakt »