Język:
Raporty

» Raporty bezpłatne

» Raporty płatne:

Raport Stan rozwoju rynku ICT w Polsce

W raporcie omówiono stan rozwoju współczesnych technik i usług ICT w Polsce i UE. Dokonano analizy polskiego rynku technik komunikacyjnych i informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju rynku telefonii mobilnej i rynku dostępu do internetu. Raport zawiera również opis stanu rozwoju ICT w Polsce w odniesieniu do średniej dla UE jako całości oraz w niektórych przypadkach do wybranych państw członkowskich. Przedstawiona w raporcie analiza stanu rozwoju technik ICT w Polsce oparta została o literaturę przedmiotu oraz o wskaźniki statystyczne publikowane w formie ogólnodostępnej lub odpłatnej przez światowe organizacje statystyczne i gospodarcze.

Spis treści       Spis rysunków       Spis tabel

Cena: 5000,00 zł + 22% VAT (słownie: pięć tysięcy złotych + 22% VAT)

RSS kontakt »