Język:
Badania urządzeń
Badania urządzeń i systemów, ocena zgodności, CE

Laboratoria badawcze Instytutu Łączności przeprowadzają badania zgodności urządzeń z wymaganiami zasadniczymi.

Zakres badań dotyczy:

  • bezpieczeństwa użytkownika LVD;
  • efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości lub zasobów orbitalnych (dla urządzeń radiowych);
  • kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

Sprawozdania z badań stanowią niezbędną część dokumentacji, będącej podstawą dokonania oceny zgodności w celu oznakowania wyrobu znakiem CE i wystawienia deklaracji zgodności.

Wykaz urządzeń badanych w akredytowanych laboratoriach badawczych Instytutu Łączności.

Zadaj pytanie o badanie urządzeń i systemów w naszym laboratorium

RSS kontakt »