Język:
Publikacje
Publikacje pracowników i działalność wydawnicza
Instytut Łączności od wielu lat prowadzi działalność wydawniczą.

W 1999 roku, w wyniku zmian mających na celu podwyższenie nowoczesności i atrakcyjności wydawnictw, w miejsce poprzednio wydawanych czasopism powołano do życia dwa nowe czasopisma: Telekomunikacja i Techniki Informacyjne i Journal of Telecommunications and Information Technology. Pomimo tematycznego powiązania oba czasopisma różnią się nie tylko językiem publikacji, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne mają bowiem charakter naukowo-techniczny, a Journal of Telecommunications and Information Technology - charakter naukowy.

Najnowszą publikacją Instytutu jest Biuletyn Informacyjny. Każdy numer "Biuletynu" będzie poświęcony jednemu zagadnieniu, poruszającemu aktualne problemy telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego.

Ponadto w wyniku prac badawczych każdego roku powstaje w Instytucie około 200 publikacji, w tym monografie, artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz referaty na konferencje naukowe.

Instytut zajmuje się również wydawaniem specjalistycznych książek o tematyce branżowej.

RSS kontakt »