Język:
Publikacje

Kwartalnik TiTI:

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI)

TiTI

Niniejszy numer czasopisma Telekomunikacja i Techniki Informacyjne został wydany z okazji 75 lat badań i rozwoju w dziedzinie telekomunikacji w Polsce. W dniu 22 marca 1934 r. utworzono bowiem Państwowy Instytut Telekomunikacyjny, będący pierwszym w Polsce instytutem badawczym działającym w obszarze telekomunikacji i techniki pocztowej. Z tego Instytutu został wyłoniony w 1951 r. Instytut Łączności, mający obecnie w nazwie drugi człon - Państwowy Instytut Badawczy.

Przedstawiamy Państwu 12 artykułów autorstwa pracowników i byłych pracowników Instytutu.

Planując zawartość numeru, przyjęliśmy, że - mimo jego jubileuszowego charakteru - rozpoczniemy od wskazania bieżących problemów Instytutu i naszkicowania jego najbliższej przyszłości. Zamieściliśmy więc najpierw artykuł inż. Wojciecha Hałki, obecnego dyrektora Instytutu Łączności, który opisuje te kwestie oraz precyzuje nowe zadania i wyzwania stojące przed Instytutem.

75 lecie badań i rozwoju w dziedzinie telekomunikacji W części historycznej numeru TITI postanowiliśmy nie ograniczać inwencji autorów odnośnie do zawartości i formy ich wypowiedzi - pozostawić im pełną swobodę, by uzyskać większą autentyczność opisów. W tej sytuacji wydało się nam celowe nakreślenie tła, na którym mogliby Państwo umieścić omawiane w artykułach wydarzenia. To zadanie ma spełnić przygotowane przez Redaktora Naczelnego TITI opracowanie wprowadzające, zawierające głównie tzw. "twarde dane". Mogłoby ono mieć formę chronologicznego opisu historii Instytutu rok po roku. Takich opracowań ukazało się jednak wiele. W każdym kolejnym jubileuszu Instytutu każdy opis był podobny do poprzedniego, tyle że odpowiednio wydłużony. Dlatego uznaliśmy, że warto zrobić to inaczej, przedstawiając osoby, wydarzenia i liczby, stanowiące elementy historii Instytutu w latach 1934-2009. Dane mają formę zestawień, tablic, wykresów i fotografii zaopatrzonych w niewielkie tylko komentarze.

Dalej zaprezentowaliśmy sześć artykułów, obrazujących historię Instytutu aż do dnia dzisiejszego. Autorami tych artykułów są: prof. dr inż. Andrzej Zieliński, doc. dr inż. Alina Karwowska-Lamparska, doc. dr inż. Krystyn Plewko, pracownicy Oddziału IŁ we Wrocławiu - prof. dr hab. inż. Ryszard Strużak, dr inż. Janusz Sobolewski, dr inż. Maciej Grzybkowski, mgr inż. Marek Kałuski, dr inż. Mirosław Pietranik, mgr inż. Stanisław Siczek, mgr inż. Piotr Tyrawa i dr inż. Dariusz Więcek - następnie inż. Jan Komorowski wspólnie z inż. Pawłem Klisiem oraz trójka współautorów - inż. Paweł Godlewski, inż. Bogdan Chojnacki i mgr inż. Barbara Regulska. Następny artykuł dotyczy już w całości czasów nam najbliższych, a napisali go: dr inż. Janusz Granat i prof. dr hab. inż. Andrzej P. Wierzbicki. Dwa dalsze artykuły wybiegają w przyszłość i prezentują nową sieć, zwaną Internetem Przyszłości oraz fotonikę przyszłości, a zostały opracowane przez prof. dr hab. inż. Wojciecha Burakowskiego i prof. dr hab. inż. Pawła Szczepańskiego.

Ostatni artykuł w tym numerze TITI ma charakter promocyjny i zawiera rynkową ofertę Instytutu, a przygotował go mgr inż. Edward Juszkiewicz.

Autorzy części historycznej, mimo że odegrali istotną rolę w historii Instytutu, opisali przede wszystkim własne przeżycia oraz swoje spojrzenie na to, w czym brali udział i co było w ich życiu zawodowym znaczące. Dlatego może się zdarzyć, że zabrakło w ich opracowaniach wydarzeń lub osób, które zasługiwałyby na przypomnienie. Będziemy więc wdzięczni za nadesłanie uzupełniających informacji.

Część artykułów zawiera elementy wizji rozwoju Instytutu - i tu również oczekujemy opinii Państwa. Natomiast opracowania eksperckie, zamieszczone w części końcowej, stanowią dobre uzupełnienie materiałów je poprzedzających.

Zainteresowanych szczegółami bieżących spraw Instytutu zapraszamy do naszej witryny internetowej (www.itl.waw.pl) lub do Działu Sprzedaży i Marketingu Instytutu (tel. +48 22 5128 291).

Szanowni Państwo,
Dziesięć lat temu, z inicjatywy prof. dr hab. inż. Andrzeja P. Wierzbickiego, ówczesnego dyrektora Instytutu, powstało nasze czasopismo Telekomunikacja i Techniki Informacyjne.

Pragnę wyrazić podziękowanie za 10 lat współpracy całemu zespołowi redakcji, a zwłaszcza inż. Marii Łopuszniak - sekretarzowi redakcji, mgr Krystynie Juszkiewicz - redaktorowi technicznemu, mgr inż. Henrykowi Gutowi-Mostowemu, dr inż. Kornelowi Wydro i dr inż. Elżbiecie Andrukiewicz - redaktorom działowym oraz mgr inż. Ewie Kapuściarek - kierownikowi Ośrodka Informacji Naukowej.

Redaktor Naczelny
Andrzej Hildebrandt

RSS kontakt »