Język:
Struktura

Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych:

» Zespoły:

» Automatyzacja pomiarów
» Kalibracja
» Publikacje
» Pracownicy
» Kontakt

Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych (Z-12)

Serwer synchronizacji czasu NTP w IŁ

Instytut Łączności zarządza 2 atomowymi cezowymi wzorcami czasu. Są one źródłem czasu dla publicznego serwera synchronizacji czasu opartego na protokole NTP:

ntp.itl.waw.pl (193.110.137.171)

Serwer ten - synchronizowany bezpośrednio z wzorca atomowego, zgodnie z hierarchią stosowaną w protokole NTP - jest serwerem warstwy STRATUM 1 (warstwa STRATUM 0 jest zarezerwowana dla pierwotnych wzorców czasu).

W celu synchronizacji komputera (system Windows) z serwerem NTP można skorzystać z programów dostępnych w serwisie SnapFiles pod adresem:

http://www.snapfiles.com/Freeware/network/fwtimesync.html

Więcej informacji na temat NTP na stronie:

Dokumenty specyfikujące protokół NTP oraz jego uproszczoną wersję SNTP można znaleźć na stronach:

RSS kontakt »