Język:
Struktura

Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych:

» Zespoły:

» Automatyzacja pomiarów
» Kalibracja
» Publikacje
» Pracownicy
» Kontakt

Prof. dr hab. Zbigniew Jaroszewicz

Zbigniew Jaroszewicz (ur. 1956) ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej w 1980. W latach 1980-1984 pracował w Instytucie Łączności jako inżynier konstruktor. Od 1984 do 1986 był zatrudniony w Pracowni Optycznego Przetwarzania Danych Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej, a od 1986 do dnia dzisiejszego pracuje w Instytucie Optyki Stosowanej, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Optyki Fizycznej. Od 2004 ponownie podjął pracę w Instytucie Łączności, obecnie na stanowisku profesora. W latach 1991-1995 przebywał w Laboratorium Optyki Wydziału Fizyki Universytetu w Santiago de Compostela w Hiszpanii, początkowo na stypendium podoktorskim, a potem jako zaproszony profesor. W latach 1997-2000 pracował na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Narodowego w Medellín w Kolumbii jako profesor - laureat konkursu "Generación 125 años". Ponadto odbył kilkukrotnie krótsze wizyty w Zakładzie Optyki Wydziału Mikroelektroniki i Technologii Informacji Królewskiego Instytutu Technologii w Sztokholmie w Szwecji oraz w Zakładzie Optyki Wydziału Nauk Eksperymentalnych Uniwerytetu w Castellon de la Plana w Hiszpanii.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą optyki dyfrakcyjnej, w tym teorii, projektowania i zastosowania elementów dyfrakcyjnych, zwłaszcza w telekomunikacji i oftalmologii, jak również optyki adaptywnej i dydaktyki optyki.

Jest autorem ok. 200 prac naukowych, w tym 70 pozycji opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Prace te zebrały do chwili obecnej ponad 1000 cytowań innych autorów. Prowadził 6 projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych i był promotorem 4 rozpraw doktorskich. Autor 12 recenzji rozpraw doktorskich, w tym 3 krajowych. Brał udział w pracach Komitetów Naukowych 11 konferencji o zasięgu międzynarodowym, a w 6 z nich pełnił funkcję przewodniczącego.

Należy do The International Society for Optical Engineering SPIE, do Amerykańskiego Towarzystwa Optycznego OSA i do Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego, gdzie został wybrany do zarządu. Ponadto zasiada w Radach Redakcyjnych czasopism Photonics Letters of Poland wydawanego przez Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne, Revista EIA wydawanego przez Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín, Kolumbia i Óptica Pura y Aplicada wydawanego przez Sociedad Española de Óptica. Tytuł doktora i doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej 5.05.1988 i 10.12.1998. Dn. 17.06.2009 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych.

Jego hobby to książki, wspinanie (niestety,coraz mniej), działalność popularyzatorska (jest konsultantem działu Strefa Światła Centrum Nauki Kopernik, wykładowcą na licznych Festiwalach Nauki i uczestnikiem audycji Radiowej Akademii Nauk Radia TOK FM) oraz historia (zwłaszcza pierwszej Rzeczypospolitej).

RSS kontakt »