Język:
Projekty
Projekty

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy współpracuje z wieloma organizacjami, przedsiębiorstwami, służbami państwowymi i renomowanymi placówkami i naukowymi zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Eksperci Instytutu biorą udział w projektach krajowych i europejskich, są uznanymi autorytetami na forum międzynarodowym. Kontakty Instytutu mają różnorodny charakter, od komercyjnych po naukowe. Współpraca polega na wzajemnym wspieraniu się, dzieleniu doświadczeniami oraz wymianie wiedzy i umiejętności. Dzięki temu Instytut Łączności może być nowoczesną, sprawnie funkcjonującą placówką badawczą, podejmującą nowatorskie rozwiązania.

Instytut stara się również wykorzystywać jeden z istotnych aspektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jakim jest możliwość pozyskania środków z funduszy europejskich. Polskie przedsiębiorstwa i samorządy lokalne mogą korzystać ze wsparcia finansowego z funduszy unijnych w kilku podstawowych formach. Dla Instytutu Łączności szczególnie istotna jest możliwość otrzymania środków z funduszy strukturalnych, które są instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE, co skutkuje zwiększeniem spójności ekonomicznej i społecznej Unii.

RSS kontakt »